Kurumsal

Ürünler

Türkçe

TR

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Elelefoam’un Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilirlik Elelefoam'un önceliklerinden biridir. Şirketin hedefi, ürünlerini çevresel ve sosyal etkileri en aza indirgeyerek üretmek ve ekonomik sürdürülebilirliğini de devam ettirmektir. Bu hedef, ürünlerin bütün yaşam döngüsü boyunca çevre bilincini, sosyal adaleti ve ekonomik verimliliği hep ön planda tutmakla mümkün kılınmaktadır. Elelefoam, beşikten kapıya (cradle-to-gate) yaşam döngüsü analizi (life cycle assessment - LCA) sayesinde ürünlerinin çevresel etkilerini, karbon ayak izini değerlendirir ve gelişime açık yönlerini tespit eder.

Elelefoam sürdürülebilirlik ilkeleri;

Sürdürülebilir
Üretim

Sürdürülebilir Üretim

Etkin kaynak kullanımı

Yalın üretim teknikleri kullanılarak enerji, su ve hammadde tüketiminin en aza indirgenmesi

Etkin kaynak kullanımı
Etkin kaynak kullanımı
Kirliliğinin azaltılması

Çevreye saygılı üretim teknikleri ve atık yönetim uygulamaları sayesinde kirliliğin ve zararlı gaz salınımlarının en aza indirgenmesi

Kirliliğinin azaltılması
Kirliliğinin azaltılması
Yeşil enerji kullanımı

Fosil yakıtlara bağımlılığın ve sera gazı salınımının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar enerjisi) kullanımı teşvik edilir.

Yeşil enerji kullanımı
Yeşil enerji kullanımı
Yaşam döngüsü değerlendirmesi

Yaşam döngüsü analizi sayesinde üretimde gelişime açık yönlerin belirlenmesi ve etkili çözümlerin uygulanması.

Yaşam döngüsü değerlendirmesi
Yaşam döngüsü değerlendirmesi

Sürdürülebilir
Ürün Tasarımı

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı

Çevreci Tasarım

Ürünler, sürdürülebilirlik ilkesiyle; dayanıklılık, onarılabilirlik, düşük ağırlık, geri dönüşüm ya da yok edilebilme kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlanır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Yaşam döngüsü analizi sayesinde ürün tasarımında gelişime açık yönlerin belirlenmesi ve etkili tasarımların yapılması.

Çevre Dostu Malzeme Kullanımı

Karbon ayak izini azaltmak için çevreye daha az zararlı, düşük emisyon üreten malzemeler, bio-polyol kullanılır.

Düşük Emisyonlu Hammadde Kullanımı : Hava kalitesini denetleyen çevre regülasyonları gün geçtikçe sıkılaşmaktadır. Elelefoam, nitrojen oksit, karbon monoksit emisyonlarını ve partikül salınımını düşürebilmek adına düşük emisyonlu (Low volatile organic compound - VOC) ürünler geliştirme ve üretme yetkinliğine sahiptir.

Bio-polyol Kullanımı : Elelefoam, formülasyonundaki petrol bazlı konvansiyonel polyol yerine belli bir oranda bio esaslı poliyol kullanımı yetkinliğine sahiptir.

Döngüsel Hammadde Kullanımı

Geri dönüştür ve tekrar kullan ! Döngüsel hammadde kullanımıyla hedeflenen, ürünün yaşam döngüsünü uzatmak ve yeni kaynaklara olan ihtiyacı azaltmaktır. Otomobil üreticileri artan sürdürülebilirlik hedefleri, pazar ve regülasyon taleplerine istinaden döngüsel ürünlerin kullanım oranını her geçen gün daha da arttırmak istemektedir.

Elelefoam, mass-balance yaklaşımıyla (döngüsel hammadde kullanımı) yeni formül geliştirme yetkinliğine sahiptir. Burada uzmanlık gerektiren husus, ürünün performans ve kalitesinden ödün vermeden, petrol bazlı hammadde kullanımını azaltıp döngüsel hammadde kullanım oranını arttırmaktır.

Sürdürülebilir
İş Gücü

Sürdürülebilir İş Gücü

Etik çalışma koşulları
Etik çalışma koşulları
Etik çalışma koşulları

Sürecin tamamında adil işgücü uygulamaları, güvenli çalışma koşulları ve sosyal sorumluluğun göz önünde bulundurulması

Mevzuata uygunluk
Mevzuata uygunluk
Mevzuata uygunluk

Yerel ve uluslararası mevzuata, çevre normlarına ve sosyal sorumluluk standartlarına uygunluk.

Sorumlu tedarik zinciri
Sorumlu tedarik zinciri
Sorumlu tedarik zinciri

Elelefoam, tedarikçilerinden Elelefoam standartlarına uymalarını beklemektedir.

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM