Kurumsal

Ürünler

Türkçe

TR

Ar-Ge

Ar-Ge

Ar-Ge

Ar-Ge

Poliüretan Uygulamaları

Poliüretan, çok yönlü, yenilikçi bir malzeme olup otomotiv koltuğu, akustik ve termal izolasyon çözümleri ve viskoelastik yastıklar dahil olmak üzere birçok ürünün geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Güvenlik, konfor, dayanım, darbe direnci, hafif tasarım (yakıt tüketimi, sera gazı ve diğer gaz salınımlarını azaltmak için), ses ve titreşim sönümleme özellikleri istenen tasarımlarda kullanımı neredeyse zorunlu bir malzemedir.

Bu ileri teknoloji ürünü, sürüş konforunu arttırmanın yanı sıra viskoelastik yastıklarda ise ergonomik ve kaliteli bir uyku deneyimi sağlamaktadır.

Elelefoam ve Poliüretan

Poliüretan komplike bir malzeme olup AR-GE çalışmaları için derin malzeme ve polimer kimya bilgisi, yetkin proses mühendisliği gerektirmektedir. Ek olarak hammadde tedarikçileri, ana sanayi ve test merkezleriyle yakın iş birliğinin de olması zorunludur. Elelefoam, konforlu, dayanıklı, kaliteli, birinci sınıf poliüretan ürünleri tasarlamak, üretmek ve sunmak için gerekli yetkinliğe ve global iletişim ağına sahiptir. Şirket, geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ve çevre konularını da ARGE çalışmalarının odağına yerleştirmektedir. Elelefoam, yalnızca üstün kaliteli ürünler sunmakla kalmayıp aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çalışmaktadır.

Elelefoam'un Yetkinlik Alanları

Müşteriye Özel, Yenilikçi Formülasyonlar

Elelefoam'u çoğu tedarikçiden ayıran en önemli özelliğidir.

Hem müşterilerin ve pazarın beklentilerini (konfor, dayanım, sürdürülebilirlik, vb) karşılayan hem de geleceğe dönük inovatif formülleri kendi üretir; hammaddeleri tedarik ederek karışımı kendi bünyesinde yapar.

En kaliteli ürünün verimli ve ekonomik şekilde üretilmesi için formüller üretir.

Kendi bünyesinde hazırladığı formüller ve karışım sayesinde hammadde tedariğinde tek bir firmaya bağımlı değildir, tedarik zincirinde esnektir.

Kimya Alanındaki Deneyim

35 yılı aşkın poliüretan tecrübesi sahiptir.

Poliüretan alanındaki gelişmeleri global iletişim ağı ve işbirlikleri sayesinde yakından takip etmekte ve uygulamaktadır.

Problemleri hammadde seviyesinde çözme yetkinliğine sahiptir.

Sürdürülebilirlik

Elelefoam dünyadaki sürdürülebilirlik yaklaşımıyla aynı çizgidedir.

Elelefoam hali hazırda düşük emisyonlu ve düşük ağırlıklı ürünleri seri olarak üretmektedir.

Elelefoam, mass-balance yaklaşımını (döngüsel hammadde kullanımı) ve bio-polyol hammaddesini (çevre dostu malzeme) kullanarak yeni formül geliştirme yetkinliğine sahiptir.

Ar-Ge Test Laboratuvarı

Yeni formülasyonları projenin ön etaplarından itibaren test edebilir.

Olası bir hammadde ve/veya tedarikçi değişiminde alternatif malzemeleri test edebilir ve onay sonrası üretim devamlılığını etkilemeden seri üretimde devreye alabilir.

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için

İLETİŞİM